Értesítem, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 54. §-ában előírtaknak megfelelően közmeghallgatás megtartására kerül sor

2017. augusztus 31-én (csütörtök) de. 11.00 órakor.

A közmeghallgatás helye: Kiskörei Polgármesteri Hivatal díszterme. (földszint)

További részletek: itt

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/201 2.(Xl.8,) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Kisköre város Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

További részletek: itt

Dr. Szentes Tamás, az Országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár a meteorológiai előrejelzési adatok alapján, 2017. augusztus 1-jén (kedd) 00:00 órától 2017. augusztus 4-én (péntek) 24:00 óráig az ország egész területére III. fokú hőségriasztást adott ki.

További részletek: itt

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, Ügyfeleket, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Osztályának 2017. július 6-i kihelyezett ügyfélfogadása elmarad.

Kisköre, 2017. július 4.

Kisköre Városi
Önkormányzat

A parlagfű elleni védekezés minden földhasználó törvényben előírt kötelezettsége, mely szerint:

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani” (kb. október vége)

A holnapi városnapon műsorváltozás történt.
Fenyő Miklós megbetegedése miatt a Magna Cum Laude zenekar fog fellépni.