Kiskörei Helyi Választási Bizottság
3384 Kisköre, Széchenyi út 24.

Meghívó

Értesítem, hogy Kiskörei Helyi Választási Bizottság a jelöltek sorsolását 2019. szeptember 09-én (hétfő) 16,30 órakor tartja, melyre tisztelettel meghívom a jelölteket.
Az ülés helye: Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácsterme.

Napirendi pontok:
1. Polgármester jelöltek sorsolása
2. Egyéni listás jelöltek sorsolása
3. Nemzetiségi képviselő jelöltek sorsolása

Jelentkezési lap: letölthető

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának eredményeképp kerülnek megválasztásra a települési önkormányzati és a fővárosi kerületi képviselők, a megyei közgyűlések tagjai, valamint a települési (kerületi) polgármesterek, illetve a fővárosban a főpolgármester.

A jelölt- és listaállítás általános szabályairól, a választhatóság jogának korlátairól a Nemzeti Választási Iroda honlapján, az alábbi linken tájékozódhatnak:

https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok2

Heves megyében kijelölt természetes fürdőhelyek - 2019.

A természetes fürdővizek minőségének ellenőrzése és a fürdőhelyek kijelölési eljárása a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásai alapján történik. A rendelet lehetőséget biztosít a nyilvánosság számára a fürdőhelyekkel kapcsolatos vélemény nyilvánításra, melyre az alábbiakban ismertetett elérhetőségeken van mód.

További részletek: pdf

Heves Város Önkormányzata

Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00108 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi Járásban” című projekt keretében

1. A pályázat célja
Az EFOP-1.5.3-16 Ösztöndíjrendszer célja Heves Város és a konzorciumi partner települések: Boconád, Erdőtelek, Kisköre, Tarnaméra, Tenk és Zaránk területén élő fiatalok megélhetési körülményeinek és helyben maradásának erősítése érdekében anyagi támogatása, ezen keresztül a humán közszolgáltatások területén a kapacitáshiányok pótlása, hozzájárulva a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához.

A Kiskörei Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2019. (V111.08.) számú közleménye.

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára — tűzi ki.

A közlemény letölthető: pdf

A Kiskörei Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII.08.) számú közleménye.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Kisköre településen: 68.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Kisköre településen: 23.

Letölthető: pdf

FIGYELEM!

A DH-Ügyelet Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2019. augusztus 10-i szombati munkanapon reggel 8:00 órától másnap reggel 8:00 óráig 24 órás orvosi ügyelet lesz.
Augusztus 19-én szintén 24 órás ügyelettel lesz biztosítva az ellátás.

Kisköre, 2019. augusztus 7.

Kisköre Városi
Önkormányzat