Kiskörei ÓV-LAK Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kiskörei ÓV-LAK Óvoda és Mini Bölcsőde
kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3384 Kisköre, Arany János út 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. Évi XXXI. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletének megfelelően a gyermekek bölcsődei ellátásához kapcsolódó kisgyermeknevelői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint előírt szakképesítés,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet. Cselekvőképesség. Egészségügyi Nyilatkozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú képesítés, kisgyermeknevelő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Kohári Edit nyújt, a 06-30-261-6103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kiskörei ÓV-LAK Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (3384 Kisköre, Béke út 9-11.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:27/202/2021, valamint a munkakör megnevezését:kisgyermeknevelő
  • Elektronikus úton Siposné Kohári Edit részére az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Kisköre város honlapja – július 27.