Kiskörei ÓV-LAK ÓVODA

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kiskörei ÓV-LAK Óvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás gyermekek nevelése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62-63.§, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Homokiné Váradi Adrienn nyújt, a +36-30-261-6103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kiskörei ÓV-LAK Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (3384 Kisköre, Béke út 9-11.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 86/387/2022, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
  • Elektronikus úton Homokiné Váradi Adrienn részére az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Homokiné Váradi Adrienn, Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kisköre Város honlapja – 2023. január 19.