3384 Kisköre, Széchenyi út 24.

Telefon: (36) 358-311, (36) 558-020
Fax.: (36) 558-021
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Polgármester: Magyar Csilla    e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Alpolgármester: Takács Attila    e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Jegyző:    Tóth János Zoltán    e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Aljegyző: Dr. Molnár Péter    e-mai: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szociális és Hatósági Iroda


Tóth Anna

Szociális és hatósági irodavezető
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • vezeti az irodát, felelős annak egész munkájáért, közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenőrzi az ügyintézők tevékenységét,
 • gyakorolja az átruházott jegyzői hatásköröket, kiadmányozási jogköröket, illetve dönt azok ügyintézők részére történő továbbruházásáról.
 • munkaügyi igazgatással kapcsolatos teljes körű feladatok ellátásáért felelős
 • kezeli a köztisztviselők személyi anyagait,
 • kezeli a közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb jogviszonyban lévő önkormányzati dolgozók személyi anyagát,
 • elkészíti a munkaviszony létesítésével, előmenetellel, munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos munkaügyi iratokat,
 • figyelemmel kíséri munkaszerződések lejártát a vonatkozó munkajogi előírások alapján,
 • megigényli, beszerzi a szükséges okmányokat az öregségi és rokkant nyugdíjhoz, gyermekgondozási segélyhez,
 • nyilvántartja a munkavállalók távollétét / betegszabadság, táppénz, igazolt, igazolatlan távollét / az erről szóló iratokat továbbítja a MÁK felé.


Pallagi Márta

anyakönyvezető
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • anyakönyvvezetői feladatok
 • vezeti a születési, a házassági és a halotti anyakönyvet,
 • közreműködik a házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél,
 • intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő egyéb feladatokat,
 • szükség szerint közreműködik a családi események társadalmi megünneplésében,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti igényeket a kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény vezeti erről a nyilvántartást, adatot szolgáltat a megfelelőn szerv felé,
 • hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
 • lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok


Piroska Dániel

szociális ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • kezeli és döntésre előkészíti a települési  támogatási kérelmeket


Besenyeiné Bagi Anita

igazgatási ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • feladata a napi posta átvétele, bontásra való előkészítése, napi iktatás iktatóprogram használatával,
 • az érkezett ügyiratok ügyintézőknek való átadása,
 • irattárazás, iratselejtezési feladatok ellátása, irattár kezelése,
 • postázási feladatok elvégzése, postakönyv kezelése, hivatali telefonközpont kezelése.
 • ebek összeírása,
 • méhészettel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • részt vesz a bizottság ülésein, melyről jegyzőkönyvet készít,
 • adó-érték bizonyítvány készítése,
 • hagyatéki eljárás kapcsolatos teljes körű feladatellátás


 

Pénzügyi Iroda


Pallagi Lajosné

pénzügyi és műszaki irodavezető
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • vezeti az irodát, felelős annak egész munkájáért, közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenőrzi az ügyintézők tevékenységét,
 • felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező) feladatok, utasítások szakszerű, határidőre történő végrehajtásáért,
 • a belső szabályzatokban foglaltak teljesítéséért.
 • gyakorolja az átruházott jegyzői hatásköröket, kiadmányozási jogköröket, illetve dönt azok ügyintézők részére történő továbbruházásáról.


Gulyás Erzsébet
pénzügyi ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • pénzügyi ellenjegyzés,
 • tevékenységét mindig a hatályos jogszabályok alapján végzi,
 • köteles vezetni a hitelesített beérkező és kimenő számlák nyilvántartását,
 • vezeti a szállító és vevő nyilvántartásokat; gondoskodik a hatósági igazgatási határozatokban elrendelt ellátások, támogatások összesítéséről,
 • részt vesz a kifizetésekben,
 • a szállítói követelések határidőben történő átutalásáról gondoskodik a számlák ellenőrzését követően; nyilvántartást vezet,
 • szállítói, vevői követelésekről, intézményi étkezésekről, segélyekről, csatorna nyilvántartásról, a lakbérekről, fenntartott sírhelyekről, munkabérelőlegekről,
 • gondoskodik a hátralékok beszedéséről,
 • részt vesz a FEUVE rendszer működtetésében, fejlesztésében,
 • gondoskodik az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról,
 • intézményenként analitikus nyilvántartást vezet,
 • OEP szerződések naprakész vezetése,
 • ÁFA bevallás,
 • MÁK felé kötelező adatszolgáltatások


Hajdú Péterné
adóügyi ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • adó-nyilvántartási feladatok,
 • adóbehajtási feladatok,
 • adó-megállapítási tevékenység,
 • adóellenőrzés,
 • az adókkal kapcsolatos tájékoztatás,
 • az adók módjára kezelendő tartozások, díjak kezelése.


Szabó Kitti
pénztáros
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • kifizetés előtt alakilag és számszakilag ellenőrzi a készpénzes számlát,
 • kitölti a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat,
 • FEUVE működtetésében részt vesz,
 • érvényesíti a pénztári számlákat,
 • elkészíti a pénztárjelentést, gondoskodik a készpénz biztonságos tárolásáról,
 • betartja és betartatja a házipénztár és pénzkezelési szabályzatot;

 

Városfejlesztési Iroda


Dr. Molnár Péter

fejlesztési és üzemeltetési irodavezető
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • vezeti az irodát, felelős annak egész munkájáért,
 • közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenőrzi az ügyintézők tevékenységét,
 • felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező) feladatok, utasítások szakszerű, határidőre történő végrehajtásáért,
 • gyakorolja az átruházott jegyzői hatásköröket, kiadmányozási jogköröket, illetve dönt azok ügyintézők részére történő továbbruházásáról.


B. Kiss János
beruházási ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • pályázatok lebonyolításában való közreműködés,
 • önkormányzati beruházások előkészítéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárások teljes körű lebonyolítása,  
 • statisztikai adatszolgáltatások elkészítése; terület alapú támogatások igénylése,
 • civil szervezetek támogatásának megszervezése és lebonyolítása.


Oláhné Csengeri Rozália
műszaki ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • pályázatok műszaki előkészítésében való közreműködés,
 • önkormányzat belterület és külterület rendezettségéről való gondoskodás,
 • kereskedelmi tevékenység bejelentésének tudomásul vétele, igazolás kiadása; vagyonkataszter naprakész vezetése; közműnyilvántartással kapcsolatos feladatok; közmű problémák bejelentése; hirdetmények kifüggesztése; közreműködik az önkormányzati, illetve a hivatal szervezésében megrendezésre kerülő rendezvények előkészítésében, lebonyolításában; lakossági bejelentésekkel kapcsolatos ügyek kivizsgálása

 

Titkárság

Pócs Jánosné
igazgatási ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Közreműködik a képviselő-testület és a bizottság összehívásában, meghívók és mellékletek sokszorosításában, postázásában. Feladta a jegyzőkönyvek és kivonatok elkészítése, kivonatok eljuttatása a felelősöknek, képviselő-testületi határozatok nyilvántartásának vezetése, önkormányzati rendeletek nyilvántartásának vezetése, leíró munka végzése a polgármester számára, titkársági feladatok elvégzése.