Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

A támogatás célja a helyi civil szektor működési támogatása, valamint kisebb méretű, önerős fejlesztések támogatása.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (X.21.) önkormányzati rendelete alapján


Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az alábbiak szerint:

  1. A támogatás célja

A támogatás célja a helyi civil szektor működési támogatása.

  1. A rendelkezésre álló keret:

428 010,- Ft.

  1. Pályázat benyújtására jogosultak

Olyan egyesület, amelynek székhelye vagy telephelye Kisköre Városban található. Nem nyújthat be pályázatot az az egyesület, amely a rendelet 3.§ és 5.§ értelmében nem támogatható szervezetnek minősülnek. Egy egyesület több pályázatot is benyújthat.

  1. A támogatás összege

A pályázatot benyújtó egyesület vissza nem térítendő támogatást igényelhet.

  1. A pályázat formai és tartalmi követelményei

A benyújtásra kerülő pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, (telephely esetén telephelyét) levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

c) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

d) a pályázó előző évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót.

A kérelemhez csatolni kell a támogatást igénylő szervezet cégkivonatának vagy bírósági, illetve hatósági nyilvántartásba vételéről szóló határozatának pályázó által cégszerűen hitelesített másolatát, továbbá visszatérítendő támogatás esetében az érintett pályázatra vonatkozó támogatási döntés vagy – határozat pályázó által hitelesített másolatát is. 

  1. Elszámolható költségek

Működéssel összefüggő kiadás.

  1. Elbírálás folyamata

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezését követően a képviselő-testület bírálja el. Támogató döntést követően az önkormányzat szerződést köt a támogatottal. A támogatás kifizetése csak a szerződés aláírását követően történhet.

  1. Beszámolási kötelezettség

A támogatottat a támogató felé beszámolási kötelezettség terheli. A beszámolási kötelezettségre 8/2015. (X.21.) önkormányzati rendelet és a támogatási szerződés rendelkezései az irányadóak.

  1. Pályázat benyújtása, elbírálása

A pályázatot 2022. december 15. napjáig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet benyújtani. Az elbírálás folyamatos, a beérkezés sorrendjében történik.


Kisköre, 2022. november 28.


Magyar Csilla

polgármester