Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

Közeleg a határidő.

 

Tisztelt Lakosság!

 

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM pályázati kiírása alapján Kisköre Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeképpen 1477 q barnakőszén vásárlásra nyert el.

 

A BM pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a szociális tüzelőanyag igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről.

 

Ennek alapján a szociális barnakőszénre vonatkozóan támogatásban az részesülhet, aki

 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára vagy

ac) pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra – jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

 

Fentieken túl barnakőszén biztosítható annak a személynek,

a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg,

b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át nem haladja meg.

c) 80. életévét betöltött egyedül élő.

 

A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

A kérelmeket 2021. november 20. napjáig lehet a Kiskörei Polgármesteri Hivatalnál benyújtani.

 

Magyar Csilla s.k. polgármester