Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

Álláspályázat.

 

Kisköre Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kisköre Város Önkormányztának Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3384 Kisköre, Széchenyi út 24.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Kisköre Városi Önkormányzat hatáskörébe tartozó pénzügyi feladatok elvégzése, ASP rendszer használata.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és intézményeinek pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos feladatok, kiemelten szállító és vevő számlák teljes körű adminisztrációja.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 29/2012. (III.7) Kormány rendelet 1. sz. melléklet 19. pontja Pénzügyi és számviteli feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) emelt illetményalap 46.380 Ft az irányadók az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet
 •       felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
 •       a benyújtani kívánt pályázatok során a kiírásban szereplő képzettségi feltétel mellett, felsőfokú pénzügyi végzettséggel rendelkező személyek pályázatát is várjuk

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Önkormányzati pénzügyi/gazdálkodási terület - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Alap szintű ASP,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       önéletrajz (87/2019. (IV.23.) Korm. r. 1. sz. melléklete alapján)
 •       végzettségeket tanúsító okirat másolata
 •       pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 •       nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételére
 •       nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn
 •       közigazgatási alapvizsga bizonyítvány, amennyiben van

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Péter aljegyző nyújt, a 36/358-311 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Kisköre Város Önkormányztának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3384 Kisköre, Széchenyi út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1498/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

vagy

 •       Személyesen: Dr. Molnár Péter aljegyző, Heves megye, 3384 Kisköre, Széchenyi út 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.kiskore.hu - 2021. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskore.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.