Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Kiskörei ÓV-LAK Óvoda
                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Kiskörei ÓV-LAK Óvoda
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás gyermek nevelése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62-63.§,
valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 17.§ alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
       
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes fényképes, szakmai önéletrajz, óvodapedagógusi diploma másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kérelmezését igazoló
dokumentum másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Kohári Edit nyújt, a 06-30-
2616-103 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kiskörei ÓV-LAK Óvoda címére történő
megküldésével (3384 Kisköre, Béke út 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  103/47/2020 , valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy

 Elektronikus úton Siposné Kohári Edit részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen
keresztül

vagy

 Személyesen: Siposné Kohári Edit, Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatást követően a pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Kisköre város honlapja – 2020. február 7.